Home - Taxonomy - Geography - Biodiversity - Literature - Purchase RepFocus Recent updates


Related bibliographies:

Europe

Reptiles
Lizards
Anguidae
Lacertidae
Snakes
Colubridae
Viperidae
Turtles
Cheloniidae
Dermochelyidae

Bibliography of the reptiles of
Denmark

Note: In order to limit redundancy, relevant literature indexed in the related bibliographies in the left column may not have been included in this page. For a comprehensive search of literature, these bibliographies should therefore also be consulted.


Anonymous. 1978. [Threatened animals and plants in the Nordic countries]. (In Swedish, English summary). Nordiska Ministerrådet, Stockholm, Oslo, etc. 194 pp.

Anonymous. 2010. Danmarks natur 2010 - om tabet af biologisk mangfoldighed [Danish nature 2010 - about the loss of biodiversity]. Danmarks Naturfredningsforening, place og publication unknown. 88 pp.

Aaes, J. 2001. Skildpadden er måske en and. [The turtle may be a "duck"*]. (In Danish, English summary). Jyllandsposten, June 29th. [*In Danish, a "duck" means an untrue media story].

Balle, E. 2002. Skildpadde - eller søslange? [Turtle - or sea monster?]. (In Danish, English summary). Nordisk Herpetologisk Forening 45(3): 74-76.

Bille, T. 2008. Danmarks padder og krybdyr. [Amphibians and reptiles of Denmark]. (In Danish). ConDidact, Næstved. 56 pp.

Braestrup, F.W. 1949. Vort Lands Dyreliv. 1. [The animal life of our country]. (In Danish). Gyldendal, Copenhagen. 502 pp.

Bringsøe, H. 2001. Europæisk Sumpskildpadde (Emys orbicularis) i Danmark - udsat eller naturlig? [European Pond Turtle (Emys orbicularis) in Denmark - introduced or native?]. (In Danish, English summary). Nordisk Herpetologisk Forening 44(5): 170-176.

Bringsøe, H. 2002. Tvivlen omkring Europæisk Sumpskildpadde, Emys orbicularis, i Danmark. [Doubt concerning the European Pond Turtle, Emys orbicularis, in Denmark]. (In Danish, English summary). Nordisk Herpetologisk Forening 45(3): 80-82.

Bringsøe, H.; Graff, H. 1995. Bevarelsen af Danmarks padder og krybdyr [Conservation of the amphibians and reptiles of Denmark]. (In Danish, English summary). Nordisk Herpetologisk Forening, Køge. 133 pp.

Brøndum, L. 2009. Mols Laboratoriet [The Mols Bjerge National Park Laboratory]. (In Danish, English summary). Nordisk Herpetologisk Forening 51(5): 171-174.

Eggers, J. 2006. Fredede - men stadig fredløse [Protected - but still at risk). (In Danish, English summary). Nordisk Herpetologisk Forening 49(3): 114-118.

Fog, K. 1977. [Atlas surveys of amphibians and reptiles]. (In Danish). Nordisk Herpetologisk Forening 20(5): 112-114.

Fog, K. 1988. The atlas investigation of amphibians and reptiles in Denmark. Memoranda Societatis Pro Fauna et Flora Fennica 64(3): 94-96.

Fog, K. 1993. Oplæg til forvaltningsplan for Danmarks padder og krybdyr. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Fog, K.; Podloucky, R.; Dierking, U.; Stumpel, A. 1996. Red List of amphibians and reptiles of the Wadden Sea area. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 47: 107-112.

Fog, K.; Podloucky, R.; Dierking, U.; Stumpel, A. 1996. Red list of amphibians and reptiles of the Wadden Sea Area. Helgoländer Meeresuntersuchungen 50: 107-112.

Frederiksen, R. 2009. Ulstrup strand - et godt sted at finde krybdyr [Ulstrup beach - a good place to find reptiles]. (In Danish, English summary). Nordisk Herpetologisk Forening 51(5): 167-170.

Hass, E. 1948. Vore slanger i overtro [Our snakes in superstition]. (In Danish). Flora og Fauna (Copenhagen) 54(1-3): 61-70.

Hecht, G. 1932. Bornholms koldblodede hvirveldyr [The cold-blooded vertebrates of Bornholm]. (In Danish). Flora og Fauna (Copenhagen) 1982(5): 125-130.

Hecht, G. 1933. Die Reptilien und Amphibien der Insel Bornholm. Zoogeographica (Jena) 1: 303-332.

Hecht, G. 1933. Tilføjelser og rettelser til min artikel "Bornholms koldblodede hvirveldyr" [Additions and corrections to my article "The cold-blooded vertebrates of Bornholm"]. (In Danish). Flora og Fauna (Copenhagen) 1933: 11-13.

Holm, M.F. 2009. Dansk feltherpetologi. [Danish field herpetology]. (In Danish, English summary). Nordisk Herpetologisk Forening 51(6): 191-193.

Hvass, H. (ed.). 1978. Danmarks dyreverden. Vol. 5: Fisk 2, padder, krybdyr. 2nd ed. [Fauna of Denmark. Vol. 5: fishes 2, amphibians, reptiles]. 2nd ed. (In Danish). Rosenkilde og Bagger, Copenhagen.

Hvass, H. 1936. Danmarks padder og krybdyr [Amphibians and reptiles of Denmark]. (In Danish). Gad, Copenhagen. 170 pp.

Hvass, H. 1942. Foreløbig Meddelelse om de danske krybdyrs udbredelsesforhold [Temporary note on the distribution of Danish reptiles]. (In Danish). Flora og Fauna (Copenhagen) 48(4-5): 129-133.

Hvass, H. 1970. Danmarks dyreverden. Vol. 5. Fisk 2, Padder, Krybdyr. [The animal world of Denmark. Vol. 5. Fishes 2, amphibians, reptiles]. (In Danish). Rosenkilde & Bagger, Copenhagen. 259 pp.

Hvass, H. 1971. Krybdyr og padder i farver [Reptiles and amphibians in colour]. (In Danish). Politiken, Copenhagen. 148 pp.

Jensen, A.W.; Graff, H. 1997. Møn, en feltherpetologisk perle. [The island Møn: a herpetological pearl]. (In Danish, English summary). Nordisk Herpetologisk Forening 40(2): 64-66.

Jensen, J.K. 1983. [Danish reptiles]. (In Danish). Natur og Museum (Århus) 22(1): 1-31.

Jensen, J.K. 1983. Danmarks krybdyr. [Reptiles of Denmark]. (In Danish). Natur og Museum (Aarhus) 22(1): 1-32.

Jensen, J.K.; Warncke, E. 1984. [Amphibians, reptiles and small mammals in and around selected spring areas in Jutland, Denmark]. (In Danish, English summary). Flora og Fauna 90(2): 64.

Johnsen, P. 1969. Strømpebåndssnog (Thamnophis) indslæbt [Gartersnake introduced]. (In Danish). Flora og Fauna (Copenhagen) 75: 79.

Jungersen, H.F.E. 1907. Krybdyr og Padder [Danish Reptilia and Amphibia]. Gads Forlag, Copenhagen. 87 pp.

Kirkeby, C. 2007. Krybdyr og padder på Læso [Reptiles and amphibians on Læsø]. (In Danish, English summary). Nordisk Herpetologisk Forening 50(6): 183-186.

Kjærgaard, J. 1982. [Colour variation in Danish reptiles]. (In Danish). Nordisk Herpetologisk Forening 25(8): 190-204.

Kjærgaard, J. 2002. Europæisk Sumpskildpadde i Midtjylland - udsat eller naturlig? [European Pond Turtle in Central Jutland - introduced or natural population?]. (In Danish, English summary). Nordisk Herpetologisk Forening 45(3): 76-79.

Lieberkind, I. 1932. Terrariet - Indretning og Beplantning samt Terrariedyrene og deres Pleje. [The terrarium - decoration, plants, the animals and their care]. (In Danish). Hage og Clausens Forlag & J. Fr. Clausen, Copenhagen. 55 pp.

Liljensøe, J. 1993. Danske slanger [Danish snakes]. (In Danish). Branner og Korch, Denmark. 176 pp.

Løjtnant, B. 1986. Truede planter og dyr i Danmark - en samling af rødlister. [Threatened plants and animals in Denmark - a collection of redlists]. (In Danish). Fredningsstyrelsen, Landbrugsministeriets Vildtforvaltning, Copenhagen & Rønde. 55 pp.

Lütken, C.F. 1894. Lidt om "Hasselsnogen" (Coluber aesculapii) i Danmark. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening i København 1894: 72-77.

Meyer, O.E. 1978. Slanger i Danmark. [Snakes in Denmark]. Rhodos, Copenhagen. 116 pp.

Nielsen, S. 1946. Padder og Krybdyr paa Mors [Amphibians and reptiles on Mors]. (In Danish). Flora og Fauna (Copenhagen) 52(1-3): 15-16.

Ovesen, C.H. 1988. Protection of amphibians and reptiles and their biotopes in Denmark. Memoranda Societatis Pro Fauna et Flora Fennica 64(3): 142.

Pfaff, J.R. 1943. De danske padders og Krybdyrs udbredelse [Distribution of the Danish amphibians and reptiles]. (In Danish). Flora og Fauna (Copenhagen) 49(1-3): 49-80.

Pfaff, J.R. 1950. List of Danish vertebrates. Dansk Videnskabs Forlag, Copenhagen. 180 pp.

Sarauw, G.F.L. 1903. Om Danmarks sjaeldne slanger [About the rare snakes of Denmark]. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening (Copenhagen) 1903: 1-42.

Schiøtz, A. 1972. Dyr i focus - havskildpadder i danske farvande. Naturens Verden 1972(5): 196-200.

Schiøtz, A. 1977. [Conservation of amphibians and reptiles]. (In Danish). Nordisk Herpetologisk Forening 20(5): 100-102.

Schiøtz, A.; Sveegaard, B. 1977. [Distribution of amphibians and reptiles]. (In Danish). Nordisk Herpetologisk Forening 20(5): 115-120.

Schjøtz-Christensen, B. 1966. [Flora and fauna of the research area of the Mols Laboratory]. (In Danish). Natura Jutlandica 12: 88-148.

Tvevad, A. 1985. [Amphibians and reptiles of the meadows]. (In Danish). Kaskelot 65: 20-21.

Wederkinch, E. 1976. Protection of amphibians and reptiles in Denmark. Norwegian Journal of Zoology 24(3): 239-240.

Wind, P.; Stolze, M.; Fog, K.; Christiansen, D.G.; Briggs, L.; Rybacki, M. 1999. Overvågning af rødlistede arter 1998, Danmark. Danmarks Miljøundersøgelser, Miljø- og Energiministeriet, Arbejdsrapport 110. 115 pp.