Which countries have most lizard species?

Rune Midtgaard
Home - Taxonomy - Geography - Biodiversity - Literature - Purchase RepFocus on DVD Recent updates


*Countries with same number of species are ranked alphabetically
Rank* Country Species
No. 1
Australia
805
No. 2
Mexico
456
No. 3
Indonesia
388
No. 4
Madagascar
321
No. 5
Brazil
284
No. 6
Argentina
273
No. 7
India
264
No. 8
South Africa
257
No. 9
Colombia
245
No. 10
Malaysia
244
No. 11
Peru
232
No. 12
Papua New Guinea
230
No. 13
Ecuador
198
No. 14
Philippines
193
No. 15
Vietnam
187
No. 16
Thailand
181
No. 17
China
179
No. 18
Venezuela
165
No. 19
Iran
160
No. 20
Tanzania
159
No. 21
Namibia
155
No. 22
Chile
138
No. 23
USA
127
No. 24
Myanmar
124
No. 25
Kenya
122
No. 26
Congo-Kinshasa
121
No. 27
Mozambique
118
No. 28
Somalia
116
No. 29
Angola
115
No. 30
Ethiopia
108
No. 31
Sri Lanka
107
No. 32
Guatemala
106
No. 33
Pakistan
106
No. 34
Panama
106
No. 35
New Caledonia [France]
104
No. 36
Cuba
103
No. 37
Honduras
103
No. 38
Bolivia
100
No. 39
Yemen
97
No. 40
Cameroon
94
No. 41
Dominican Republic
91
No. 42
Costa Rica
87
No. 43
Laos
87
No. 44
Haiti
84
No. 45
Saudi Arabia
80
No. 46
Afghanistan
73
No. 47
Zimbabwe
73
No. 48
Oman
72
No. 49
Malawi
70
No. 50
Turkey
70
No. 51
Nigeria
69
No. 52
Zambia
68
No. 53
Algeria
67
No. 54
Morocco
65
No. 55
Egypt
64
No. 56
Cambodia
63
No. 57
New Zealand
63
No. 58
Botswana
61
No. 59
Jordan
60
No. 60
Uganda
59
No. 61
Guyana
58
No. 62
Nicaragua
56
No. 63
Sudan
54
No. 64
Mali
52
No. 65
Solomon Islands
52
No. 66
Turkmenistan
52
No. 67
Iraq
51
No. 68
Spain
51
No. 69
Central African Republic
48
No. 70
Ghana
47
No. 71
Surinam
47
No. 72
Syria
47
No. 73
Eswatini
46
No. 74
French Guiana [France]
46
No. 75
Mauritania
45
No. 76
Paraguay
45
No. 77
Guinea
44
No. 78
United Arab Emirates
44
No. 79
Israel
43
No. 80
Niger
43
No. 81
Equatorial Guinea
42
No. 82
Belize
40
No. 83
Japan
40
No. 84
Togo
40
No. 85
Ivory Coast
39
No. 86
Libya
39
No. 87
Senegal
39
No. 88
Congo-Brazzaville
38
No. 89
Eritrea
38
No. 90
Greece
38
No. 91
Nepal
38
No. 92
Tunisia
38
No. 93
Gabon
37
No. 94
Taiwan
37
No. 95
Uzbekistan
37
No. 96
Brunei
36
No. 97
Chad
36
No. 98
Rwanda
36
No. 99
Singapore
36
No. 100
Benin
35
No. 101
Russia
34
No. 102
South Sudan
34
No. 103
Tajikistan
34
No. 104
Puerto Rico
33
No. 105
Western Sahara
33
No. 106
Azerbaijan
32
No. 107
Georgia
32
No. 108
Bangladesh
30
No. 109
El Salvador
30
No. 110
Kazakhstan
29
No. 111
Bhutan
28
No. 112
Kuwait
27
No. 113
Armenia
26
No. 114
Bahamas
26
No. 115
Fiji
26
No. 116
Italy
26
No. 117
Trinidad & Tobago
26
No. 118
Vanuatu
26
No. 119
Burkina Faso
25
No. 120
Djibouti
25
No. 121
Jamaica
24
No. 122
Liberia
24
No. 123
Qatar
23
No. 124
Kyrgyzstan
22
No. 125
Lebanon
22
No. 126
Palau
22
No. 127
Sierra Leone
22
No. 128
Socotra Archipelago [Yemen]
22
No. 129
Albania
21
No. 130
Cape Verde
21
No. 131
East Timor
21
No. 132
France
20
No. 133
Micronesia
20
No. 134
Seychelles
19
No. 135
Burundi
18
No. 136
Gambia
18
No. 137
Guinea-Bissau
18
No. 138
Portugal
18
No. 139
Croatia
17
No. 140
Bosnia & Herzegovina
16
No. 141
Canary Islands [Spain]
16
No. 142
Marshall Islands
16
No. 143
Montenegro
16
No. 144
Bulgaria
15
No. 145
Lesotho
15
No. 146
Mongolia
15
No. 147
Tonga
15
No. 148
U.S. Virgin Islands [USA]
15
No. 149
Uruguay
15
No. 150
Bahrain
14
No. 151
Comoro Islands
14
No. 152
Serbia
14
No. 153
Western Samoa
14
No. 154
British Virgin Islands [United Kingdom]
13
No. 155
Macedonia
13
No. 156
Mauritius
13
No. 157
Saint Vincent & the Grenadines
13
No. 158
Slovenia
13
No. 159
American Samoa [USA]
12
No. 160
Cook Islands
12
No. 161
Guadeloupe [France]
12
No. 162
Cayman Islands
11
No. 163
Cyprus
11
No. 164
Northern Mariana Islands
11
No. 165
Sao Tome & Principe
11
No. 166
Anguilla
10
No. 167
Grenada
10
No. 168
Guam [USA]
10
No. 169
Mayotte [France]
10
No. 170
Romania
10
No. 171
Tokelau [New Zealand]
10
No. 172
Wallis & Futuna [France]
10
No. 173
Antigua & Barbuda
9
No. 174
French Polynesia [France]
9
No. 175
Saint Martin [France / Netherlands]
9
No. 176
Tuvalu
9
No. 177
Ukraine
9
No. 178
Andorra
8
No. 179
Aruba [Netherlands]
8
No. 180
Dominica
8
No. 181
Hungary
8
No. 182
Kiribati
8
No. 183
Martinique [France]
8
No. 184
Niue
8
No. 185
Saint Lucia
8
No. 186
South Korea
8
No. 187
Turks & Caicos Islands
8
No. 188
Bonaire [Netherlands]
7
No. 189
Curacao [Netherlands]
7
No. 190
Gibraltar [United Kingdom]
7
No. 191
Saint Barthelemy [France]
7
No. 192
Sint Eustatius [Netherlands]
7
No. 193
Slovakia
7
No. 194
Austria
6
No. 195
Czech Republic
6
No. 196
Germany
6
No. 197
Moldova
6
No. 198
Montserrat [United Kingdom]
6
No. 199
Saint Kitts & Nevis
6
No. 200
San Marino
6
No. 201
Switzerland
6
No. 202
Barbados
5
No. 203
Canada
5
No. 204
Christmas Island [Australia]
5
No. 205
Maldives
5
No. 206
Nauru
5
No. 207
North Korea
5
No. 208
Poland
5
No. 209
United Kingdom
5
No. 210
Belgium
4
No. 211
Easter Island [Chile]
4
No. 212
Europa Island [France]
4
No. 213
Hawaii [USA]
4
No. 214
Luxembourg
4
No. 215
Malta
4
No. 216
Navassa [USA]
4
No. 217
Netherlands
4
No. 218
Saba [Netherlands]
4
No. 219
Wake [USA]
4
No. 220
Belarus
3
No. 221
Denmark
3
No. 222
Estonia
3
No. 223
Howland & Baker [USA]
3
No. 224
Johnston [USA]
3
No. 225
Juan de Nova [France]
3
No. 226
Latvia
3
No. 227
Liechtenstein
3
No. 228
Lithuania
3
No. 229
Sweden
3
No. 230
Bonin Islands [Japan]
2
No. 231
Clipperton [France]
2
No. 232
Cocos (Keeling) Islands [Australia]
2
No. 233
Finland
2
No. 234
Glorioso Islands [France]
2
No. 235
Minami Torishima [Japan]
2
No. 236
Norway
2
No. 237
Pitcairn Islands [United Kingdom]
2
No. 238
Reunion [France]
2
No. 239
Selvagens Islands [Portugal]
2
No. 240
Volcano Islands [Japan]
2
No. 241
Bermuda [United Kingdom]
1
No. 242
Madeira [Portugal]
1
No. 243
Republic of Ireland
1