Which countries have most snake species?

Rune Midtgaard
Home - Taxonomy - Geography - Biodiversity - Literature - Purchase RepFocus on DVD Recent updates


*Countries with same number of species are ranked alphabetically
Rank* Country Species
No. 1
Mexico
438
No. 2
Brazil
420
No. 3
Indonesia
376
No. 4
India
305
No. 5
Colombia
301
No. 6
China
246
No. 7
Ecuador
241
No. 8
Vietnam
226
No. 9
Malaysia
216
No. 10
Australia
215
No. 11
Thailand
213
No. 12
Peru
211
No. 13
Venezuela
197
No. 14
Congo-Kinshasa
188
No. 15
USA
178
No. 16
Myanmar
177
No. 17
Bolivia
174
No. 18
Tanzania
166
No. 19
Panama
151
No. 20
Cameroon
149
No. 21
Honduras
147
No. 22
Costa Rica
146
No. 23
Guatemala
142
No. 24
Kenya
138
No. 25
Philippines
133
No. 26
Central African Republic
129
No. 27
Argentina
128
No. 28
Nigeria
126
No. 29
Papua New Guinea
122
No. 30
Laos
120
No. 31
Paraguay
119
No. 32
Angola
118
No. 33
South Africa
115
No. 34
Ghana
112
No. 35
Surinam
111
No. 36
Congo-Brazzaville
108
No. 37
Guinea
108
No. 38
Nicaragua
105
No. 39
Sri Lanka
105
No. 40
Uganda
104
No. 41
Ivory Coast
103
No. 42
Cambodia
102
No. 43
Guyana
101
No. 44
Madagascar
101
No. 45
French Guiana [France]
100
No. 46
Zambia
96
No. 47
Mozambique
95
No. 48
Togo
95
No. 49
Bangladesh
94
No. 50
Ethiopia
92
No. 51
Somalia
92
No. 52
Namibia
88
No. 53
Iran
86
No. 54
South Sudan
85
No. 55
Brunei
82
No. 56
Zimbabwe
82
No. 57
Singapore
79
No. 58
Liberia
77
No. 59
Benin
76
No. 60
Pakistan
75
No. 61
Nepal
72
No. 62
Sierra Leone
72
No. 63
Gabon
71
No. 64
Malawi
70
No. 65
Rwanda
70
No. 66
Chad
69
No. 67
Equatorial Guinea
68
No. 68
Mali
68
No. 69
Belize
65
No. 70
Bhutan
65
No. 71
Senegal
65
No. 72
Botswana
64
No. 73
Eswatini
61
No. 74
Sudan
61
No. 75
Taiwan
60
No. 76
Burkina Faso
59
No. 77
Burundi
59
No. 78
El Salvador
59
No. 79
Turkey
57
No. 80
Niger
52
No. 81
Trinidad & Tobago
52
No. 82
Russia
46
No. 83
Israel
45
No. 84
Guinea-Bissau
44
No. 85
Gambia
42
No. 86
Iraq
42
No. 87
Japan
41
No. 88
Cuba
40
No. 89
Syria
40
No. 90
Jordan
39
No. 91
Egypt
38
No. 92
Eritrea
38
No. 93
Uruguay
38
No. 94
Saudi Arabia
37
No. 95
Mauritania
34
No. 96
Algeria
31
No. 97
Turkmenistan
31
No. 98
Afghanistan
30
No. 99
Yemen
30
No. 100
Azerbaijan
29
No. 101
Morocco
29
No. 102
Oman
29
No. 103
Haiti
26
No. 104
Tunisia
26
No. 105
Canada
25
No. 106
Dominican Republic
24
No. 107
Georgia
23
No. 108
Italy
23
No. 109
Lebanon
23
No. 110
Armenia
22
No. 111
Greece
22
No. 112
United Arab Emirates
22
No. 113
Kazakhstan
21
No. 114
Libya
20
No. 115
Solomon Islands
19
No. 116
Uzbekistan
19
No. 117
Djibouti
18
No. 118
New Caledonia [France]
18
No. 119
Western Sahara
18
No. 120
Albania
17
No. 121
Lesotho
17
No. 122
Tajikistan
17
No. 123
Bulgaria
16
No. 124
Croatia
16
No. 125
East Timor
16
No. 126
Macedonia
16
No. 127
Montenegro
15
No. 128
South Korea
15
No. 129
Bahamas
14
No. 130
North Korea
14
No. 131
Bosnia & Herzegovina
13
No. 132
France
13
No. 133
Kuwait
13
No. 134
Puerto Rico
13
No. 135
Slovenia
13
No. 136
Spain
13
No. 137
Kyrgyzstan
12
No. 138
Cyprus
11
No. 139
Qatar
11
No. 140
Romania
11
No. 141
Ukraine
11
No. 142
Mongolia
10
No. 143
Portugal
10
No. 144
Serbia
10
No. 145
Switzerland
10
No. 146
Bahrain
9
No. 147
Cayman Islands
9
No. 148
Fiji
8
No. 149
Jamaica
8
No. 150
Moldova
8
No. 151
British Virgin Islands [United Kingdom]
7
No. 152
Chile
7
No. 153
Germany
7
No. 154
Gibraltar [United Kingdom]
7
No. 155
Hungary
7
No. 156
Sao Tome & Principe
7
No. 157
Vanuatu
7
No. 158
Austria
6
No. 159
Palau
6
No. 160
San Marino
6
No. 161
Socotra Archipelago [Yemen]
6
No. 162
American Samoa [USA]
5
No. 163
Czech Republic
5
No. 164
Poland
5
No. 165
Saint Lucia
5
No. 166
Saint Vincent & the Grenadines
5
No. 167
Seychelles
5
No. 168
Slovakia
5
No. 169
Tonga
5
No. 170
Andorra
4
No. 171
Dominica
4
No. 172
Grenada
4
No. 173
Guadeloupe [France]
4
No. 174
Maldives
4
No. 175
Micronesia
4
No. 176
New Zealand
4
No. 177
Turks & Caicos Islands
4
No. 178
U.S. Virgin Islands [USA]
4
No. 179
Western Samoa
4
No. 180
Belarus
3
No. 181
Belgium
3
No. 182
Comoro Islands
3
No. 183
Estonia
3
No. 184
Finland
3
No. 185
French Polynesia [France]
3
No. 186
Kiribati
3
No. 187
Liechtenstein
3
No. 188
Lithuania
3
No. 189
Netherlands
3
No. 190
Norway
3
No. 191
Sweden
3
No. 192
United Kingdom
3
No. 193
Antigua & Barbuda
2
No. 194
Aruba [Netherlands]
2
No. 195
Barbados
2
No. 196
Bonin Islands [Japan]
2
No. 197
Cocos (Keeling) Islands [Australia]
2
No. 198
Curacao [Netherlands]
2
No. 199
Denmark
2
No. 200
Luxembourg
2
No. 201
Malta
2
No. 202
Marshall Islands
2
No. 203
Martinique [France]
2
No. 204
Mauritius
2
No. 205
Mayotte [France]
2
No. 206
Montserrat [United Kingdom]
2
No. 207
Niue
2
No. 208
Northern Mariana Islands
2
No. 209
Saint Barthelemy [France]
2
No. 210
Tuvalu
2
No. 211
Wallis & Futuna [France]
2
No. 212
Anguilla
1
No. 213
Bonaire [Netherlands]
1
No. 214
Christmas Island [Australia]
1
No. 215
Clipperton [France]
1
No. 216
Cocos Islands (Indonesia) [Indonesia]
1
No. 217
Cook Islands
1
No. 218
Easter Island [Chile]
1
No. 219
Guam [USA]
1
No. 220
Hawaii [USA]
1
No. 221
Kermadec Islands [New Zealand]
1
No. 222
Latvia
1
No. 223
Monaco
1
No. 224
Nauru
1
No. 225
Saba [Netherlands]
1
No. 226
Saint Kitts & Nevis
1
No. 227
Saint Martin [France / Netherlands]
1
No. 228
Sint Eustatius [Netherlands]
1
No. 229
Volcano Islands [Japan]
1