Which countries have most turtle species?

Rune Midtgaard
Home - Taxonomy - Geography - Biodiversity - Literature - Purchase RepFocus on DVD Recent updates


*Countries with same number of species are ranked alphabetically
Rank* Country Species
No. 1
USA
62
No. 2
Mexico
52
No. 3
Brazil
36
No. 4
Colombia
36
No. 5
Indonesia
36
No. 6
China
35
No. 7
India
34
No. 8
Myanmar
34
No. 9
Vietnam
33
No. 10
Australia
32
No. 11
Ecuador
31
No. 12
Bangladesh
30
No. 13
Thailand
27
No. 14
Malaysia
25
No. 15
Congo-Kinshasa
24
No. 16
South Africa
24
No. 17
Venezuela
24
No. 18
Cambodia
22
No. 19
Tanzania
20
No. 20
Cameroon
19
No. 21
Laos
19
No. 22
Angola
18
No. 23
Guatemala
18
No. 24
Kenya
18
No. 25
Nigeria
18
No. 26
Papua New Guinea
18
No. 27
Peru
18
No. 28
Benin
17
No. 29
Congo-Brazzaville
17
No. 30
Bolivia
16
No. 31
Central African Republic
16
No. 32
French Guiana [France]
16
No. 33
Guyana
16
No. 34
Honduras
16
No. 35
Mozambique
16
No. 36
Nepal
16
No. 37
Panama
16
No. 38
Togo
16
No. 39
Argentina
15
No. 40
Ghana
15
No. 41
Ivory Coast
15
No. 42
Nicaragua
15
No. 43
Pakistan
15
No. 44
Surinam
15
No. 45
Belize
14
No. 46
Costa Rica
14
No. 47
Namibia
14
No. 48
Senegal
14
No. 49
Brunei
13
No. 50
Gabon
13
No. 51
Madagascar
13
No. 52
Canada
12
No. 53
Equatorial Guinea
12
No. 54
Guinea
12
No. 55
Liberia
12
No. 56
Sierra Leone
12
No. 57
Somalia
12
No. 58
Sudan
12
No. 59
Gambia
11
No. 60
Guinea-Bissau
11
No. 61
Philippines
11
No. 62
El Salvador
10
No. 63
Eritrea
10
No. 64
Iran
10
No. 65
Japan
10
No. 66
Malawi
10
No. 67
Mauritania
10
No. 68
Paraguay
10
No. 69
Singapore
10
No. 70
Spain
10
No. 71
Trinidad & Tobago
10
No. 72
Turkey
10
No. 73
Uruguay
10
No. 74
Zambia
10
No. 75
Zimbabwe
10
No. 76
Albania
9
No. 77
Botswana
9
No. 78
Chad
9
No. 79
Ethiopia
9
No. 80
Greece
9
No. 81
Morocco
9
No. 82
South Sudan
9
No. 83
Syria
9
No. 84
Taiwan
9
No. 85
Uganda
9
No. 86
Algeria
8
No. 87
Bahamas
8
No. 88
France
8
No. 89
Iraq
8
No. 90
Israel
8
No. 91
Seychelles
8
No. 92
South Korea
8
No. 93
Sri Lanka
8
No. 94
Burkina Faso
7
No. 95
Burundi
7
No. 96
Dominican Republic
7
No. 97
Egypt
7
No. 98
Haiti
7
No. 99
Italy
7
No. 100
Niger
7
No. 101
North Korea
7
No. 102
Portugal
7
No. 103
Rwanda
7
No. 104
Saudi Arabia
7
No. 105
Bahrain
6
No. 106
Barbados
6
No. 107
Bhutan
6
No. 108
Bosnia & Herzegovina
6
No. 109
British Virgin Islands [United Kingdom]
6
No. 110
Bulgaria
6
No. 111
Croatia
6
No. 112
Cuba
6
No. 113
East Timor
6
No. 114
Eswatini
6
No. 115
Jamaica
6
No. 116
Jordan
6
No. 117
Lebanon
6
No. 118
Libya
6
No. 119
Maldives
6
No. 120
Mali
6
No. 121
Montenegro
6
No. 122
Puerto Rico
6
No. 123
Russia
6
No. 124
Saint Kitts & Nevis
6
No. 125
Saint Vincent & the Grenadines
6
No. 126
Sao Tome & Principe
6
No. 127
Tunisia
6
No. 128
Yemen
6
No. 129
Anguilla
5
No. 130
Azores [Portugal]
5
No. 131
Bermuda [United Kingdom]
5
No. 132
Cape Verde
5
No. 133
Cayman Islands
5
No. 134
Chile
5
No. 135
Comoro Islands
5
No. 136
Curacao [Netherlands]
5
No. 137
Djibouti
5
No. 138
Dominica
5
No. 139
Easter Island [Chile]
5
No. 140
Fiji
5
No. 141
Grenada
5
No. 142
Guadeloupe [France]
5
No. 143
Hawaii [USA]
5
No. 144
Kuwait
5
No. 145
Madeira [Portugal]
5
No. 146
Martinique [France]
5
No. 147
Mauritius
5
No. 148
New Caledonia [France]
5
No. 149
New Zealand
5
No. 150
Oman
5
No. 151
Qatar
5
No. 152
Republic of Ireland
5
No. 153
Reunion [France]
5
No. 154
Saint Barthelemy [France]
5
No. 155
Saint Lucia
5
No. 156
Slovenia
5
No. 157
Socotra Archipelago [Yemen]
5
No. 158
Solomon Islands
5
No. 159
Tonga
5
No. 160
U.S. Virgin Islands [USA]
5
No. 161
United Arab Emirates
5
No. 162
United Kingdom
5
No. 163
Vanuatu
5
No. 164
Antigua & Barbuda
4
No. 165
Aruba [Netherlands]
4
No. 166
Ascension [United Kingdom]
4
No. 167
Bonaire [Netherlands]
4
No. 168
Bonin Islands [Japan]
4
No. 169
Canary Islands [Spain]
4
No. 170
Cook Islands
4
No. 171
Cyprus
4
No. 172
Guam [USA]
4
No. 173
Macedonia
4
No. 174
Malta
4
No. 175
Marshall Islands
4
No. 176
Mayotte [France]
4
No. 177
Micronesia
4
No. 178
Montserrat [United Kingdom]
4
No. 179
Netherlands
4
No. 180
Palau
4
No. 181
Romania
4
No. 182
Saba [Netherlands]
4
No. 183
Saint Martin [France / Netherlands]
4
No. 184
Sint Eustatius [Netherlands]
4
No. 185
Turks & Caicos Islands
4
No. 186
Tuvalu
4
No. 187
Western Samoa
4
No. 188
American Samoa [USA]
3
No. 189
Armenia
3
No. 190
Azerbaijan
3
No. 191
Belgium
3
No. 192
Chagos Archipelago [United Kingdom]
3
No. 193
Cocos (Keeling) Islands [Australia]
3
No. 194
Denmark
3
No. 195
Georgia
3
No. 196
Gibraltar [United Kingdom]
3
No. 197
Kiribati
3
No. 198
Nauru
3
No. 199
Northern Mariana Islands
3
No. 200
Pitcairn Islands [United Kingdom]
3
No. 201
Saint Helena [United Kingdom]
3
No. 202
Serbia
3
No. 203
Tokelau [New Zealand]
3
No. 204
Turkmenistan
3
No. 205
Western Sahara
3
No. 206
Afghanistan
2
No. 207
Christmas Island [Australia]
2
No. 208
Europa Island [France]
2
No. 209
French Polynesia [France]
2
No. 210
Germany
2
No. 211
Glorioso Islands [France]
2
No. 212
Juan de Nova [France]
2
No. 213
Kazakhstan
2
No. 214
Lesotho
2
No. 215
Moldova
2
No. 216
Monaco
2
No. 217
Navassa [USA]
2
No. 218
Niue
2
No. 219
Norway
2
No. 220
Palmyra [USA]
2
No. 221
Poland
2
No. 222
Selvagens Islands [Portugal]
2
No. 223
Spratly Islands [disputed territory]
2
No. 224
Sweden
2
No. 225
Tristan da Cunha [United Kingdom]
2
No. 226
Tromelin [France]
2
No. 227
Wallis & Futuna [France]
2
No. 228
Austria
1
No. 229
Bassas da India [France]
1
No. 230
Belarus
1
No. 231
Clipperton [France]
1
No. 232
Hungary
1
No. 233
Iceland
1
No. 234
Jarvis [USA]
1
No. 235
Johnston [USA]
1
No. 236
Kermadec Islands [New Zealand]
1
No. 237
Kyrgyzstan
1
No. 238
Latvia
1
No. 239
Lithuania
1
No. 240
Minami Torishima [Japan]
1
No. 241
Slovakia
1
No. 242
Tajikistan
1
No. 243
Ukraine
1
No. 244
Uzbekistan
1
No. 245
Volcano Islands [Japan]
1
No. 246
Wake [USA]
1